Visie, Missie en Strategie

Alles begint met een duidelijke missie, visie en strategie. Je missie is het bestaansrecht van je bedrijf. Heb je er wel eens over nagedacht waarom je bedrijf bestaat en waarom dit zo belangrijk is voor jou? Je visie geeft een gedragen, ambitieus beeld van waar je naar toe wil. Heb je dat voor jezelf, je medewerkers en omgeving duidelijk? Met een uitgewerkte strategie geef je het plan aan hoe deze doelstellingen te bereiken, welk beleid hierbij hoort en hoe je mensen en middelen planmatig hiervoor inzet. Stroefheid, ondoelmatigheid en ergernissen zijn vaak het gevolg van onzekerheid over het doel en de missie van de organisatie. Alle reden dus om hier goed bij stil te staan. De volgende diensten komen hieruit voort:

Strategieontwikkeling

Samen kunnen we je missie, visie en strategie bespreken en opstellen. Daarna gaan we na welke organisatorische veranderingen gewenst of noodzakelijk zijn om weer doelgericht en vol werkplezier aan de slag te kunnen. Overbodige activiteiten worden geschrapt en medewerkers weten weer waar ze ‘het’ voor doen en waar ze elkaar op kunnen aanspreken.

Aan-/verkoop bedrijf

Het kopen en verkopen van een bedrijf is een complex proces en vraagt veel tijd en de nodige kennis. Hoe vind en selecteer je een geschikt bedrijf dat aan je wensen en behoeften voldoet? En hoe kom je tot succesvolle bedrijfsovername/-overdracht? Hoe bepaal je de waarde van een bedrijf? Hierin kan ik je veel werk uit handen nemen.

Overdracht en opvolging binnen de familie

Bedrijfsoverdracht binnen de familie is een lang en belangrijk traject. Om te beginnen is het je levenswerk en wil je jouw bedrijf daarom zo goed als mogelijk overdragen. Dit vergt in een vroegtijdig stadium al veel aandacht. Daarnaast kunnen er verschillende belangen ontstaan als er meerdere kinderen zijn en je wilt niet dat er wrijving binnen de familie ontstaat. Ik kan dit proces voor je begeleiden, je aan het denken zetten, je in beweging brengen en de verschillende disciplines coördineren.

Ondernemingsplan

De hiervoor genoemde diensten kunnen samengevat worden in een pragmatisch ondernemingsplan, zodat hier in de toekomst aan gereflecteerd kan worden of je nog op koers ligt.

Interesse? Vraag een kennismakingsgesprek aan.

Menu