Ondernemer in privé

Oudedagsadvies

Je wilt je financiële zaken goed op orde houden, zowel nu als later. Daarom is het goed stil te staan bij de planning van je inkomen, het vermogen en de vermogensoverheveling naar een volgende generatie. Is je inkomen voldoende verzekerd? Is er voldoende inkomen na pensionering. Is je vermogen toereikend voor de oude dag of kan/wil je al vermogen overdragen. Maar ook met welke kosten je te maken kunt gaan krijgen. Andere woning, andere auto, kosten van verzorging, verpleeghuis/particuliere zorg, etc. kunnen een aanslag op je vermogen betekenen. Graag breng ik dit met je in beeld. Waar nodig schakelen we de juiste specialisten in voor de uitwerking van evt. omissies.

Financieel plan

Desgewenst kunnen we gezamenlijk een financieel plan opstellen, waarin je wensen uitgewerkt worden en waarin adviezen gegeven worden t.a.v. het realiseren van je wensen.

Interesse? Vraag een kennismakingsgesprek aan.

Menu