Financiering

Investeringsplannen

De uitwerking van investeringsplannen vergt een goede voorbereiding en veel tijd en aandacht. Bovendien zijn het belangrijke beslissingen voor de toekomst van je bedrijf, waarbij het voor veel ondernemers prettig is om te overleggen met een externe deskundige. Hierin ondersteun ik je graag.

“Een goede zet van je om meerdere partijen zich te laten committeren aan deze investering en financiering, anders hadden we de financiering niet rond gekregen en bovendien geeft het mij meer rust in de bedrijfsvoering”

Werkkapitaalbeheer

Je bedrijf verandert door markt-/prijsontwikkelingen, veranderende wensen/eisen van de consument, politieke ontwikkelingen etc. etc. Investeringen en werkkapitaalbehoefte doen een beroep op je financieringscapaciteit. Maar hoe groot is je financieringscapaciteit? Wat is je financieringsbehoefte? Ben je nog wel op de juiste wijze gefinancierd? Hoe kijkt je huisbankier tegen je bedrijf aan? Graag bekijk ik deze zaken met je en zo nodig ondernemen we actie richting je financier.

Begeleiding financiering

Je bedrijf ontwikkelt zich, je plannen passen binnen je visie en strategie en je bent toe aan de volgende stap. Een investering en/of uitbreiding van werkkapitaal bijvoorbeeld. Hoe pak je dit aan richting je financier, welke financiering past bij je plannen, wat zijn de mogelijkheden? Ik begeleid je graag bij je financiering.

Crowdfunding

Heb je een goed onderbouwd en realistisch ondernemingsplan aangeleverd bij je huisbankier waarin je een volledig beeld van je plannen en je sterke en zwakke punten geeft, maar wil de bank niet (volledig) financieren of zijn voorwaarden en/of tarieven niet naar wens of wil de bank inbreng van vermogen van derden partijen, dan is het zaak verder te kijken bij andere partijen. Crowdfunding is een voorbeeld van een mogelijk alternatieve wijze om een bedrijf te financieren. Dit kan zowel via de bekende crowdfundingplatforms, maar ook rechtstreeks bij particulieren. Graag begeleid ik je hierin.

Interesse? Vraag een kennismakingsgesprek aan.

Menu